Garrett Martin
Bio

Garrett Martin is a music critic who writes for Paste Magazine.

Shfl